Armin Sijarić, sekretar

Tel/fax:+382 (0) 50 484 805
Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)

 


Član 13


Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj vrši poslove koji se odnose na:

1) izradu propisa i drugih akata koji se odnose na razvoj ruralnog područja opštine;
2) praćenje stanja, pripremanje propisa i prijedloga aktivnosti za podsticanje ruralnog razvoja Opštine; izradu analiza, programa i informacija koje služe kao osnov za unapređenje i sprovođenje politike razvoja na ruralnom području, u skladu sa smjernicama državne politike razvoja ruralnih područja;
3) izradu i realizaciju Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja koji se odnosi na: unapređenje ekonomskih aktivnosti na seoskom području, socijalni razvoj (unapređenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, administrativnih i drugih usluga), unapređenje zaštite životne sredine i stvaranje boljih uslova za razvoj ruralnog područja;
4) zaštitu prirode i prirodnih dobara;
5) sprovođenje postupka proglašavanja zaštićenih prirodnih dobara i stvaranje uslova za rad na zaštićenim objektima prirode;
6) izradu propisa i drugih akata koji se odnose na zaštite životne sredine, pripremanje izvješataja o stanju životne sredine na teritoriji Opštine; predlaganje mjera u cilju unapređenja životne sredine, vođenje katastra zagađivača životne sredine;
7) vođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu; vođenje postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu;
8) vršenje poslova zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha;
9) učestvovanje u vršenju akustičkog zoniranja radi određivanja akustičkih zona u cilju zaštite ljudi od buke;
10) davanje saglasnosnosti na plan upravljanja otpadom od proizvođača neopasnog otpada; izdavanje dozvole za sakupljanje odnosno transport neopasnog otpada; izdavanje dozvole za preradu odnosno odstranjivanje neopasnog otpada; vođenje registra podataka o proizvodnji otpada i upravljanju otpadom, izdatim dozvolama i priprema zbirnog izvještaja; vršenje popisa neuređenih odlagališta i donošenje plana sanacije;
11) učestvovanje u izradi propisa kojima se uređuje privremeno skladištenje otpada;
12) stvaranje uslova za vršenja dezinfekcije- dezinsekcije i deratizacije; preduzimanje mjera zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;
13) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
14) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
15) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Sekretarijata kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave iz svog djelokruga;
16) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.