Rukovodi Ernedin Ćeranić, glavni administrator

Tel/fax +382 (0) 50 432 118
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa: ul Slobode bb, 84000 Bijelo Polje
 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)

 

Član 24


Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:
1) poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa lokalne uprave;
2) davanje mišljenja na odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave;
3) koordiniranje rada organa lokalne uprave u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja u pripremi propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji;
4) rješavanje sukoba nadležnosti između organa lokalne uprave;
5) davanje mišljenja na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave;
6) davanje stručnih mišljenja i instrukcija za rad organima lokalne uprave radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
7) pripremu i sprovođenje programa rada glavnog administratora i drugih planova i programa iz djelokruga rada glavnog administratora;
8) pripremu izvještaja o radu glavnog administratora;
9) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
10) pripremu izvještaja za predsjednika Opštine o stanju u pojedinim oblastima iz nadležnosti organa lokalne uprave;
11) predlaganje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa lokalne uprave;
12) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
13) vršenje drugih poslova iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.