arh. Bisera Alihodžić dipl. ing., glavna gradska arhitektica

Tel/fax:+382 (0) 50 431 260                                                                                                                                                                                                    
Adresa: Tomaša Žižića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)

Član 25

Služba Glavnog gradskog arhitekte vrši poslove koji se odnose na:
1) praćenje i primjenu propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata;
2) učestvovanje u izradi strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja kvalitetno izgrađenog prostora;
3) pripremu programa rada službe, lokalnih strateških i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga rada službe, praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga službe;
4) donošenje rješenja o usklađenosti objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta;
5) davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrada, trgova i ostalih javnih prostora u naseljima;
6) provjeru usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom;
7) propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda objekata;
8) propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog objekta;
9) davanje saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta;
10) izradu projektnog zadatka za urbanistički projekat;
11) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
12) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
13) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti glavnog gradskog arhitekte kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe uprave;
14) druge poslove u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.

 

Rješenja Glavnog gradskog arhitekte