Strategiju zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa opštine Bijelo Polje je pripremila Partnerska
grupa Opštine Bijelo Polje uz pomoć  IPA 2008 projekta „Reforma tržišta rada i razvoj radne
snage“ kao dio aktivnosti čiji je cilj pružanje podrške Ministarstvu rada i socijalnog staranja, u
saradnji sa ostalim zainteresovanim stranama, u definisanju politike za unaprijenenje
partnerstava za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa u Crnoj Gori.
Ovaj dokument je nastao uz pomoć Evropske unije. Dokument ne sadrži formalno saopštenje
i ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.

Strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa opštine Bijelo Polje za 2011-2013. , dokument možete preuzeti ovdje.

Akcioni plan za zapošljavanje i razvoja ljudskih resursa opštine Bijelo Polje za 2011-2013. , dokument možete preuzeti ovdje.