Saglasnost na plan od klizišta i odrona

Zaključak za plan od klizišta i odrona

Procjena rizika i dokumenta plana od klizišta i odrona - 2022 godina

Ažuriranje plana od klizišta i odrona - 2023