Poštovani građani,

ovdje možete pogledati informacije i dokumenta koja se odnose na poslove iz nadležnosti TO Bijelog Polja. 

Skupština Turističke organizacije opštine Bijelo Polje je na osnovu člana 13. Zakona o turističkim organizacijama (''Sl. list  CG'' br. 11/04 i 46/07,73/10 i 40/11) i člana 3 i 13 Stav 1 Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bijelo Polje( '' Sl. List RCG – Opštinski propisi“  br 35/04), na sjednici održanoj dana 23.03. 2012.godine, donijela:

 

>> S  T  A  T  U  T  Turističke organizacije opštine Bijelo Polje 

 

Skupština  opštine Bijelo Polje, na sjednici održanoj na sjednici odrzanoj 30.3.2012. i 05.04.2012.godine, na osnovu člana 7 Zakona o turističkim organizacijama (Sl. list CG br. 11/04, 46/07,73/10 i 40/11),  24 stav 1 tačka 1 Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bijelo Polje  ("Sl. list RCG - opštinski propisi" broj 35/04) i člana 34 stav 1 tačka 37  Statuta Opštine Bijelo Polje , ("Sl. list CG - opštinski propisi", broj 21/10), donijela je:

 

>>O D L U K U o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Opštine Bijelo Polje
(Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi, broj 14/2012 od 27.4.2012. god.)