Istraživanje pećina u Bijelom Polju...pogledajte video

Opis: Na teritoriji opštine pronađene su 63 pećine i 37 jama, dok je u speleološkim zapisima označeno više od 25 kilometara podzemnih kanala.

Sa stalnim i povremenim vodenim tokom locirana su 24 objekta, od čega devet stalnih i povremenih izvora i vrela i 15 stalnih i povremenih ponora.

U Bijelom Polju postoji nekoliko interesantnih pećina koje bi mogle da se urede za posjete turista, jer u mnogim državama slične uredjene pećine uređene znatna sredstva turističkoj privredi

Izvor  - PSK Akovo