Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 38 - Ograničenje upotrebe državnih sredstava

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 16 do 22.01.2023. godine

 

 


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 - Transparentnost socijalnih davanja

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 21.11 do 23.11.2022. godine - nije bilo

 

 


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 - Transparetnost budžetskih rashoda

 

- Dnevni izvodi za period od 16 do 22.01.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 16 do 22.01.2023. godine

 

 


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 - Korišćenje službenih vozila

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 16 do 22.01.2023. godine 


Javna ustanova Muzej - Bijelo Polje 

 JU Muzej ne posjeduje putničko vozilo.

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 16.01 do 22.01.2023. godine

 


•Analitičke kartice socijalnih pomoći javnih ustanova i preduzeća koje je osnovala Opština Bijelo Polje

- JU Centar za kulturu "Vojislav Bulatović - Strunjo"-u periodu  od 16.01.2023. godine do 22.01.2023. godine nije bilo socijalnih pomoć prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Centar za podršku djeci i porodici-u periodu od 16.01.2023. godine do 22.01.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Centar za sport i rekreaciju-u periodu od 16.01.2023. godine do 22.01.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- Turistička organizacija-u periodu-od od 16.01.2023. godine do 22.01.2023. godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Ratkovićeve večeri poezije-u periodu-od 16.01.2023. godine do 22.01.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO ''Komunalno-Lim''-u periodu-od 16.01.2023. godine do 22.01.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- Ju Dnevni centar ''Tisa''-u periodu od 16.01.2023. godine do 22.01.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO ''Parking servis''-u periodu od 16.01.2023. godine do 22.01.2023. godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO Vodovod ''Bistrica''-u periodu od 16.01.2023. godine do 22.01.2023. godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima.