Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

 

 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 38 - Ograničenje upotrebe državnih sredstava

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 09.05 do 15.05.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 02.05 do 08.05.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 25.04 do 01.05.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 18.04 do 24.04.2022. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 14.04 do 17.04.2022. godine

 


 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 - Transparentnost socijalnih davanja

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 09.05 do 15.05.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 02.05 do 08.05.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 25.04 do 01.05.2022. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 18.04 do 24.04.2022. godine

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 14.04 do 17.04.2022. godine

 


 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 - Transparetnost budžetskih rashoda

- Dnevni izvodi za period od 09.05 do 15.05.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 09.05 do 15.05.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 02.05 do 08.05.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 02.05 do 08.05.2022. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 25.04 do 01.05.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 25.04 do 01.05.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 18.04 do 24.04.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 18.04 do 24.04.2022. godine

- Dnevni izvodi za period od 14.04 do 17.04.2022. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 14.04 do 17.04.2022. godine - nije bilo

 


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 - Korišćenje službenih vozila

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 09.05 do 15.05.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 02.05 do 08.05.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 25.04 do 30.04.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 18.04 do 24.04.2022. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 14.04 do 17.04.2022. godine

 


Javna ustanova Muzej - Bijelo Polje 

 

JU Muzej ne posjeduje putničko vozilo.

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 02.05 do 08.05.2022. godine