Akti

 

 

Rješenje o broju predsjednika biračkih odbora srazmjerno proporcijalnoj zastupljenosti odborničkih mjesta u skupštini

Na osnovu Čl. 65 st 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“SI.list RCG” br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, "Sl. list SRJ" br. 73/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, "Sl. list CG" br. 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16) za održavanje Predsjedničkih izbora, Opštinska izborna komisija u Bijelom Polju na sjednici od 08.03.2018. godine, donijela je:

>>Rješenje o određivanju biračkih mjesta za sprovođenje izbora

Na osnovu Čl. 65 st 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“SI.1ist RCG” br. 4/98, 5/98, 17/98, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, Sl. List CG 46/11 i 14/14) za održavanje Parlamentarnih izbora, Opštinska izborna komisija u Bijelom Polju na sjednici od 25.09.2016. godine, donosi:

>>Rješenje o određivanju biračkih mjesta za sprovođenje izbora

Rješenje o broju predsjednika biračkih odbora srazmjerno proporcijalnoj zastupljenosti odborničkih mjesta u skupštini

Na osnovu Čl. 65 st 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“SI.1ist RCG” br. 4/98, 5/98, 17/98, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, Sl. List CG 46/11 i 14/14) za održavanje _______________izbora, Opštinska izborna komisija u Bijelom Polju na sjednici od 11.03.2016. godine, donosi:

>>Rješenje o određivanju biračkih mjesta za sprovođenje izbora

Na osnovu Čl. 65 st 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“SI.1ist RCG” br. 4/98, 5/98, 17/98, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06, Sl. List CG 46/11 i 14/14) za održavanje _______________izbora, Opštinska izborna komisija u Bijelom Polju na sjednici od 31.12.2015. godine, donosi:

 

>>Rješenje o određivanju biračkih mjesta za sprovođenje izbora

 


Na osnovu Čl. 65 st 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“SI.1ist RCG” br. 4/98,5/98, 17/98, 9/01, 41/02, 46/02,45/04, 48/06, 56/06, Sl. List CG 46/11 i 14/14) za održavanje _______________ izbora, Opštinska izborna komisija u Bijelom Polju na  sjednici od 26.06. 2014 godine, donosi:

>>Rješenje o određivanju biračkih mjesta za sprovođenje izbora

Na osnovu člana 12. stav 1 Zakona o biračkim spiskovima ("Sl.list CG", br. 40/08) i člana 14,15 i 16 Pravilnika o biračkim spiskovima ("Sl.list CG", br. 44/08 i 36/12), Predsjednik (Opština Bijelo Polje) donosi:

>>Rješenje o konačnom zaključivanju biračkog spiska (Opština Bijelo Polje)

Na osnovu člana 12. stav 1 Zakona o biračkim spiskovima ("Sl.list CG", br. 40/08) i člana 14,15 i 16 Pravilnika o biračkim spiskovima ("Sl.list CG", br. 44/08 i 36/12), Predsjednik (Opština Bijelo Polje) donosi:

>> Rješenje o zaključivanju biračkog spiska 

Na osnovu člana 74 Zakona o izboru odbornika i poslanika("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 01.10. 2012. godine, donijela je

>> Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića
za izbor poslanika koji će se održati 14. oktobra 2012. godine

 


 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-1/18-46, od 01.10. 2012. godine, Državna izborna komisija, izdaje

>> SLUŽBENO OVLAŠĆENJE za posmatranje izbora, koji će se održati 14. oktobra 2012. godine