Vasko Radović, direktor

Telefon: +382 (0) 50 431 710; +382 (0) 50 433 090

Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/18 od 26.12.2018, 005/19 od 25.01.2019, 006/19 od 06.02.2019)

 


                                                                                                                                        Član 27

Centar za informacioni sistem obavlja poslove koji se odnose na:

1) organizovanje, planiranje i realizaciju informacionog sistema Opštine; organizovanje funkcionisanja službe informatike za organe lokalne uprave u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u Opštini;

2) predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema; kontrolu funkcionisanja automatizovane obrade podataka i preduzimanje mjera na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema;

3) izradu planova za opremanje, nabavljanje opreme i preduzimanje mjera za održavanje računarskih sredstava; staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima; primjenu jedinstvenih standarda: OS, DBMS (data management systems) i alata za aplikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije;

4) izradu elektronskih obrazaca za potrebe organa lokalne uprave;

5) obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga i usluga interneat na korporativnoj mreži i drugim posebnim mrežama za organe lokalne uprave;

6) izrađivanje i realizaciju planova obuke i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema i planova za opremanje, a istovremeno, stara se o nabavci opreme i o održavanju računarske i mrežne opreme, te računarskih mreža i razmjeni podataka sa njima;

7) održavanje svih aplikativnih softvera, radnih stanica i hardvera koje koriste organi lokalne uprave;

8) pripremu odluka i drugih akata iz djelokruga rada službe koji se usvajaju u Skupštini opštine i koje donosi predsjednik Opštine;

9) organizovanje i sprovođenje mjera radi zaštite podataka na računarskoj mreži Centra, sprovođenje mjera bezbijednosti informacija u skladu sa međunarodnim standardima;

10) obezbjeđivanje sistema rada javnog video nadzora; vršenje izrade rezervnih kopija (sistem bekapa) podataka informacionog sistema Opštine;

11) upravni postupak u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga,

12) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

13) pripremu izvještaja o stanju u oblasti nadležnosti Centra, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

14) vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.


images/2017/program_rada_centra_za_informacioni_sistem_za_2017_godinu[22]