Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

Ljubomir Sošić, direktor

 

Telefon: +382 (0) 50 432 512

Adresa: Ul. Radomira Medojevića br 1, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 16

 

1. Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine obavlja poslove koji se odnose na:

- pripremanje i preduzimanje mjera zaštite imovinskih prava i ovlašćenja Opštine;

- zastupanje Opštine i njenih organa pred nadležnim sudovima i organima radi zaštite i ostvarivanja imovinskih i drugih prava i interesa za Opštinu;

- predlaganje akata koja se odnose na imovinska prava i ovlašćenja koje Opština vrši u pogledu imovine koja služi za ostvarivanje njenih funkcija i vodi evidenciju te imovine;

- pokretanje postupka za upis prava na nepokretnostima; pokretanje postupka za prenos prava na

nepokretnostima i vršenje stručne obrade podataka o prenosu tih prava;

- daje podatke organima Opštine na osnovu evidencije koju vodi;

- pripremanje propisa i obradu akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom u okviru ovlašćenja Opštine (odluke, ugovori, rješenja);

- daje mišljenja na prijedloge akata o raspolaganju državnom imovinom koje pripremaju javne službe čiji je osnivač Opština;

- pripremanje i zaključivanje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta ;

- pripremanje i zaključivanje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta uz prethodno pribavljeno mišljenje Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj;

- vođenje evidencije o svojinsko-pravnim promjenama nastalim po osnovu tih akata i pokretanje postupka za promjene upisa prava na tim nepokretnostima;

- pokretanje postupka eksproprijacije, shodno Programu uređenja prostora i zastupanje Opštine do okončanja postupka;

- pokretanje postupka uzimanja u zakup poslovnih prostorija za potrebe organa Opštine;

- pripremanje prijedloga odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se

eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od interesa za opštinu;

- učestvovanje u identifikaciji i zaštiti kapitala Opštine u postupcima transformacije privrednih subjekata;

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

- poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada Direkcije;

- pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitostiOpštinskih propisa i autentičnih tumačenjaOpštinskih propisa u ovim oblastima, vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Direkcije, u skladu sa zakonom.