Dušan Drašković,načelnik

Telefon:  +382 (0) 50

Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/18 od 26.12.2018, 005/19 od 25.01.2019, 006/19 od 06.02.2019)

 


Član 19Komunalna policija vrši poslove kojima se obezbjeđuje:

1) komunalni nadzor i održava komunalni red u oblastima: snabdijevanja vodom;prečišćavanja otpadnih voda;

odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; snabdijevanja toplotom; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje, održavanja i korišćenja deponija; uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina; održavanja ulica, saobraćajnica idrugih javnih površina i javne rasvjete; izgradnje, održavanja i korišćenja lokalnih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije; prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi i vanrednog prevoza; parkiranja na javnim parkiralištima; izgradnje, održavanja i korišćenja mostova, javnih objekata i regulacije i održavanja riječnih korita; postavljanja privremenih, pomoćnih i montažnih objekata privremenog karaktera; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola Opštine; kontrole radnog vremena; održavanja kafilerija i u drugim oblastima u kojima opština vrši sopstvene poslove;

2) mjerenje nivoa buke u i van ugostiteljskih objekata, kao i na otvorenom prostoru i druge radnje u skladu sa zakonom;

3) učestvovanje u zaštiti i spašavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem zaštite i spašavanja;

4) pružanje pomoći u izvršenju odluka nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi u skladu sa zakonom;

5) davanje mišljenja u postupku izdavanja saglasnosti za upotrebu akustičnih i elektroakustičnih uređaja;

6) saradnja sa Sekretarijatom za inspekcijske poslove, drugim službama na lokalnom i državnom nivou;

7) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

8) priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

9) priprema izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Službe, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

10) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.