Radi pune ažurnosti rada organa i službi lokalne uprave, njene ekonomičnosti, efikasnosti i zakonitosti, shodno ovlašćenjima iz člana57. stav 1. tačka 11. i člana 69. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi, te člana 60. stav 1. tačka 14. i člana 70. stav 2. Statuta Opštine Bijelo Polje, predsjednik Opštine Bijelo Polje je donio odluku o povjeravanju poslova iz svog djelokruga potpredsjednicima opštine.

Željena je projekcija da će se ovim povjeravanjem poslova podići stepen odgovornosti instituta potpredsjednika i rukovodećeg kadra i kvalitet rada organa i službi lokalne uprave, jer smatramo da je rad na povećanju efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti posao od najvećeg prioriteta u lokalnoj upravi u Bijelom Polju.

 

 

Potpredsjedniku Opštine Abazu Kujoviću, povjereni su poslovi koji se odnose na staranje i odgovornost za izvršavanje poslova koje vrše sljedeći organi i službe lokalne uprave, odnosno javne ustanove i preduzeća:

- Sekretarijat za finansije,

- Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj,

- Direkcija za izgradnju i investicije,

- Uprava javnih prihoda,

- JP Vodovod ,, Bistrica’’,

- Centar za informacioni sistem.

  

 

Potpredsjednici Opštine Nemši Omerhodžić, povjereni su poslovi koji se odnose na staranje i odgovornost za izvršavanje poslova koje vrše sljedeći organi i službe lokalne uprave, odnosno javne ustanove i preduzeća:

- Sekretarijat za lokalnu samoupravu,

- Služba za zajedničke poslove,

- Centar za djelatnost kulture,

- Centar za podršku djeci i porodici,

- Dnevni centar za djecu ometenu u razvoju “Tisa”,

- Javni lokalni emiter ''Radio Bijelo Polje'' i

- Škola za osnovno muzičko obrazovanje.