Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

 

 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 28

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 20.01-28.01.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 29.01-04.02.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 05.02-11.02.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 12.02-18.02.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 19.02-25.02.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 26.02-04.03.2018. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica od 05.03-11.03.2018. godine


 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 32

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 20.01-28.01.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 29.01-04.02.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 05.02-11.02.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 12.02-18.02.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 19.02-25.02.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 26.02-04.03.2018. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 05.03-11.03.2018. godine


 

 

• Petnaestodnevne informacije u skladu sa članom 29 i članom 30

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 20.01 do 03.02.2018. godine

- Dnevni izvodi za period od 20.01 do 03.02.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 20.01 do 03.02.2018. godine - nije bilo

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 04.02 do 18.02.2018. godine

- Dnevni izvodi za period od 04.02 do 18.02.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 04.02.01 do 18.02.2018. godine - nije bilo

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 19.02 do 05.02.2018. godine

- Dnevni izvodi za period od 19.02 do 05.02.2018. godine

- Analitička kartica socijalne pomoći za period od 19.02 do 05.02.2018. godine