ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018)...pdf

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 011/18 od 31.03.2018)...pdf

Pravilnik o obrascima zahtjeva I izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata ( ‘’Službeni list Crne Gore’’, br. 067/17 od 19.10.2017.)...pdf

Spisak podnijetih zahtjeva za legalizaciju ...LINK urbanizam.
 
OBRASCI ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU