Obavještenja Glavnog gradskog arhitekte

 2021.godina

21.04.2021 godine Obavještenje -Sekretarijat za stambene - komunalno poslove i saobraćaj

09.04.2021 godine Obavještenje -Smolović Miško

08.04.2021.godine Obavještenje D.O.O UNEVINA

26.03.2021.godine Obavjestenje D.o.o. MD TRANS Bijelo Polje

19.03.2021. godine Obavještenje Hodžić Armin

12.03.2021 godine Obavještenje -Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorice

08.03.2021 godine Obavještenje -Pešterac Milivoje

05.03.2021 godine Obavještenje -Banda Rešad

05.02.2021 godine Obavještenje-Čopić Petar

21.01.2021. godine Obavještenje Direkcija za izgradnju i investicije opštine Bijelo Polje

20.01.2021.godine Obavještenje Crnogorski Telekom AD Podgorica

 

2020.godina

29.12.2020 godine Obavještenje -Varagić Nikola

15.12.2020 godine Obavještenje-Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje

08.12.2020 godina Obavještenje -Dobardzić Esad

07.12.2020 godine Obavještenje -Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje

03.12.2020 godine Obavještenje-Brzać Hata

01.12.2020 godine Obavještenje -Hajdarpašić Ševal

26.11.2020 godine Obavještenje- Minić Zdravko

24.11.2020 godine Obavještenje Dokara Nijaz-Dokara Arnela

18.11.2020. godine Obavještenje - Jovović Saša

05.11.2020. godine Obavještenje Dokara Nijaz i Dokara Arnela

29.10.2020. godine Obavještenje - Ćorović Mirko

27.10.2020 godine Obavještenje Brčvak Mersid-Mustajbašić Mevludin

26.10.2020 godine Obavještenje - Ramović Muslija

23.10.2020 godine Obavještenje -Telenor DOO

09.10.2020 godine Obavještenje - Crnogorski Telekom AD Podgorica

08.10.2020 godine Obavještenje - Crnogorski Telekom AD Podgorica

05.10.2020.godine Obavještenje -Bučan Fahrudin

02.10.2020 godine Obavještenje - Pućurica Emina

18.08.2020.godine Obaveštenje JU CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU TISA BIJELO POLJE

10.08.2020. godine Obavještenje - Radović Dušan

10.08.2020.godine Obavještenje - Vlaović Momir

03.08.2020. godine Obavještenje - D.O.O. FARMA GORICE

15.07.2020. godine Obavještenje - Ličina Ekrem

24.06.2020.godine Obavještenje Direkcija za izgradnju i investicije Opština Bijelo Polje

02.06.2020.godine Obavjestenje CMILJAČA 1800 SKI RESORT

27.05.2020.godine Obavještenje Hadzibegović Alen

27.05.2020. godine Obavještenje SOKO GROUP Bijelo Polje

15.05.2020.godine. Obavještenje Senzal D.O.O Bijelo Polje

24.04.2020.godine. Obavještenje-Crnogorski Telekom AD

22.04.2020.godine. Obavještenje Pošta Crne Gore br 2. 

10.04.2020.godine. Obavještenje-Hajrović Damir

06.04.2020.godine. Obavještenje Pošta Crne Gore

13.02.2020. godine Obavještenje - Direkcija za izgradnju i investicije, Opština Bijelo Polje

12.02.2020.godine. Obavještenje M.O.R.T. Trim staze

11.02.2020.godine. Obavještenje M.O.R.T. Cmiljača

05.02.2020.godine. Obavještenje S.B.Z Bijelo Polje