Nermin Bećirović, potpredsjednik

Kontakt:
Tel: +382 (0) 50 432 646;
Fax: +382 (0) 50 432 393;
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Nermin Bećirović rođen je 10.09.1983. godine u Bijelom Polju.

Gimnaziju „Miloje Dobrašinović“ završio je u Bijelom Polju. Studirao je pravni fakultet u Sarajevu ali nakon 3 godine napustio zbog bavljenja privatnim biznisom. Kasnije u Beogradu stekao je zvanje diplomirani menadžer.

Jedan je od osnivača Nevladine organizacije “NEED“ iz Bijelog Polja, koja je realizovala veliki broj projekata iz nekoliko oblasti, a među prvima u našem gradu, skrenula pažnju na probleme sa kojima se suočavaju djeca sa posebnim potrebama, tj. djeca ometena u razvoju kao i njihove porodice. NVO NEED je takođe organizovala brojne kulturne, sportske i zabavne manifestacije, među kojima se posebno ističu veliki humanitarni koncerti širom Crne Gore, kao i ostale  humanitarne organizacije i manifestacije, brojne tribine iz oblasti društvene odgovornosti, pitanja koja se tiču đaka i studenata kao i projekti iz zaštite životne sredine.

Učestvovao je na brojnim trening seminarima i panelima iz oblasti koje se tiču problema mladih u Crnoj Gori, u organizaciji Uprave za mlade Crne Gore, a takođe je i alumnista IX generacije Škole demokratskog rukovođenja.

2017. godine je postao osnivač i suvlasnik  knjigvovodstvene agencije  BN  Company u Bijelom Polju, a  nakon toga je radio kao izvršni direktor  u firmi MONTEAZIJA iz Srbije, sa sjedištem u Bijelom Polju.  

Od  2012. godine je počeo da se bavi ugostiteljskim poslom u Bijelom Polju, a  jedan period je bio i izvršni direktor u firmi D.O.O. White Field.

Bio odbornik u Skupštini opštine Bijelo Polje u periodu od 26.12.2014. do 28.06.2018.godine.

06.03.2017. godnine zasnovao je radni odnos  u D.O.O. „PARKING SERVIS“ Bijelo Polje, gdje je obavljao poslove  rukovodioca Sektora za ekonomsko-pravne poslove.

27.07.2017. godine izabran je za predsjednika Fudbalskog Kluba "JEDINSTVO" Bijelo Polje.

Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, izabran na sjednici SO Bijelo Polje 10.07.2019. godine.

 

Oženjen, otac jednog djeteta.


Ernad Suljević, potpredsjednik

Kontakt:
Tel: +382 (0) 50 432 646;
Fax: +382 (0) 50 432 393;
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Ernad Suljević rođen je 11.05.1990. godine u Bijelom Polju.

Završio je specijalističke studije na fakultetu za turizam i hotelijerstvo na Univerzitetu „Mediteran“ Podgorica i dobio zvanje Specijalista menadžmenta u turizmu.

U periodu  od 2013-2014 godine obavio pripravnički staž i položio državni ispit za rad u državnim organima. U međuvremenu radio je na realizaciji brojnih projekata poput „Afirmacija učlanjenja Crne Gore u NATO“, koji je finansirala Vlada Crne Gore preko komunikacionog tima članstva u NATO. Takođe, kao stručni konsultatnt radio je na implementaciji projekta „Jačanje uloge OCD-a u razvoju Lokalne zajednice. Osnivač je i izvršni direktor NVO „Demokratski Progres“, preko koje je bio koordinator  na više projekata a između ostalih „Kreativni studio za OSI“ preko kojeg  je zaposleno više lica.  Jedan je od osnivača preduzeća D.O.O. MNE FRIENDS  u kojem je obavljao posao poslovnog menadžera. Nakon obavljenog pripravničkog staža, stručno se usavršavao za razne oblasti kroz pohađanje niza edukacija, seminara i stručnih radionica kao što su:

  • Javno zastupalje i lobiranje
  • Strateško planiranje
  • Osiguranje kvaliteta usluga i sertifikovanje
  • Pisanje i implementacija projekata i programa iz fondova Evropske Unije
  • Monitoring Strateskih Planova Razvoja Opstina
  • Javno zastupanje i zagovaranje
  • PR-Odnosi s javnošću i mediji

14.12.2015. godine zasniva stalni radni odnos u Opštini Bijelo Polje, u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj, gdje obavlja posao Samostalnog savjetnika zaduženog  za oblast društvenog razvoj sela.

Član je radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost

Bio je član Savjeta za radnu ravnopravnost u Skupštini opštini Bijelo Polje.

Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, izabran na sjednici SO Bijelo Polje 10.07.2019. godine

 

Oženjen, otac jednog djeteta.