Spisak zaposlenih

Spisak javnih funkcionera i njihove zarade

 

Program rada za 2016.godinu

Izvještaj o radu za 2016.godinu

 

Program rada za 2017.godinu

Izvještaj o radu za 2017.godinu

 

Program rada za 2018.godinu


IZDATA RJEŠENJA:2017

 

 

Rješenje o obustavljanju postupka javne nabavke

 

Rješenje o obrazovanju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

 

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude