SPISAK ZAPOSLENIH

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

1.

Slobodan Jelić

Sekretar

2.        

Sefida Ćatović

Samostalna referentica-tehnička sekretarka

3.        

Samedin Agović

Rukovodilac Sektora za preduzetništvo i turizam

4.        

Tanja  Krgušić

Samostalna savjetnica I za privredu i saobraćaj

5.        

Sanja Smolović

Samostalna savjetnica I za privredu

6.        

Danijela Dulović

Samostalna savjetnica I za preduzetništvo

7.        

Fazila Polumenta

Rukovoditeljka-Sektora za poljoprivredu i vodoprivredu

8.        

Fadil Bahović

Samostalni savjetnik I za poljoprivredu

9.        

Milisav Guberinić

Samostalni savjetnik I za poljoprivredu

10.        

Vladimir Femić

Samostalni savjetnik I za poljoprivredu

11.    

Nada Konatar

Samostalna savjetnica I za poljoprivredu

12.    

Sado Kujović

Samostalni savjetnik I za poljoprivredu

13.    

Mersida Hrapović

Samostalni savjetnik I za poljoprivredu

14.    

Ilda Durović

Samostalna  savjetnica I za vodoprivredu

15.    

Kevera Dizdarević

Menadžerka biznis zona-Rukovoditeljka sektora biznis zona

16.    

Stanislav Čabarkapa

Samostalni savjetnik I za ekonomsko finansijske poslove

17.    

Nataša Bošković

Samostalna referentkinja za unos kompijuterske baze podataka

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1.        

Slobodan Jelić

Sekretar Sekretarijata

1625,10 €

Maj 2022.godine