SPISAK ZAPOSLENIH

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

1.        

Slobodan Jelić

Vršilac dužnosti Sekretar Sekretarijata

2.        

Džafer Gusinjac

Raniji Sekretar-mirovanje prava od 03.07.2019.god

3.        

Sefida Ćatović

Samostalna referentica IV-tehnička sekretarica

4.        

Samedin Agović

Rukovodilac sektora za preduzetništvo I turizam

5.        

Tatjana Krgušić

Samostalna savjetnica I za privredu I saobraćaj

6.        

Sanja Smolović

Samostalna savjetnica IIIza privredu

7.        

Danijela Dulović

Viša savjetnica IIIza preduzetništvo

8.        

Nusret Bećirović

Samostalni savjetnik II za energetiku

9.        

Fazila Polumenta

Rukovoditeljka sektora za poljoprivredu I vodoprivredu

10.    

Fadil Bahović

Samostalni savjetnik I za poljoprivredu

11.    

Milisav Guberinić

Samostalni savjetnik I za poljoprivredu

12.    

Vladimir Femić

Samostalni savjetnik I za poljoprivredu

13.    

Nada Konatar

Samostalna savjetnica  I za poljoprivredu

14.    

Aida Bibezić

Samostalna savjetnica II za poljoprivredu

15.    

Sado Kujović

Samostalni savjetnik II za poljoprivredu

16.    

Mersida Hrapović

Samostalna savjetnica III za poljoprivredu

17.    

Ilda Durović

Samostalna savjetnica I za vodoprivredu

18.    

Jasmin Smailović

Samostalni savjetnik I za vodoprivredu

19.    

Kevera Dizdaredić

Rukovoditeljka sektora za biznis zone

20.    

Stanislav Čabarkapa

Samostalni savjetnik Iza ekonomsko-finansijske poslove

21.    

Dalibor Đogović

Samostalni savjetnik II za izradu proje.kores.konve sa inostr.organ. I poslovdacima

22.    

Nataša Bošković

Samostalna referentica IV–tehnička sekretarica-upisničarka

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

Zarada

1.        

Slobodan Jelić

Vršilac dužnosti Sekretar Sekretarijata

1.109,71 €

2.        

Džafer Gusinjac

Raniji Sekretar-mirovanje prava od 03.07.2019.god

1.204,30 €