Ovdje možete preuzeti Spisak javnih funkcionera i njihove BRUTO zarade zaključno sa martom 2020. godine

Proaktivni pristup informacijama razvrstan po službama Opštine Bijelo Polje, shodno članu 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama možete pogledati u ispod navedenim linkovima:

 

 

SEKRETARIJATI


Sekretarijat za lokalnu samoupravu


Sekretarijat za finansije


Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj


Sekretarijat za uređenje prostora


Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj


Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj


Sekretarijat za inspekcijske poslove


 

DIREKCIJE:


Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine


Direkcija za izgradnju i investicije


 

UPRAVE:


Uprava javnih prihoda


 

POSEBNE SLUŽBE:


Služba komunalne policije


Služba zaštite


Služba za unutrašnju reviziju


 

STRUČNE SLUŽBE:


Služba predsjednika Opštine


Služba glavnog administratora


Služba glavnog gradskog arhitekte


Služba za zajedničke poslove


Služba Skupštine