Spisak zaposlenih u Direkciji za imovinu i zaštitu prava Opštine i spisak javnih funkcionera i njihove zarade

 

Izvještaj o radu za 2022.godinu

 

 
 
Program rada za 2018.godinu
 
Program rada za 2017.godinu
 
Program rada za 2016.godinu
Izvještaj o radu za 2016.godinu
 
 
 

 

ZAKONSKA REGULATIVA

 

Zakon o državnoj imovini("Službeni list Crne Gore", br. 021/09, 040/11)

Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju("Službeni list RCG", br. 021/04, 049/07, 060/07, Službeni list Crne Gore", br. 012/07, 073/10, 030/17, 070/17)

Zakon o ekproprijaciji("Službeni list RCG", br. 055/00, 012/02, 028/06, Službeni list Crne Gore", br. 021/08, 030/17)

Zakon o koncesijama("Službeni list Crne Gore", br. 008/09)

Zakon o učešću privatnog sektora u vršenju javnih uslugaUSLUGA ("Službeni list RCG", br. 030/02, Službeni list Crne Gore", br. 008/09, 073/10)

Zakon o imovini bivših društveno-političkih organizacija("Službeni list RCG", br. 057/00, 054/01, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 040/11)

Zakon o nasljeđivanju("Službeni list Crne Gore", br. 074/08, 075/17)

  


 

IZDATA RJEŠENJA I AKTI: 2018