2023.

 

 

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-''Damjanović CO'' d.o.o.

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-reklame, Montenegro Metropolis media d.o.o

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-reklame, Montenegro Metropolis media d.o.o

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-reklame, Montenegro Metropolis media d.o.o

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-reklame, Montenegro Metropolis media d.o.o

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-reklame, Montenegro Metropolis media d.o.o

 

2022. 

 

Prijava za promjenu investitora-privremeni montažno demontažni objekat, natkriveni zatvoreni sportski objekat-Vuksan Bulatović

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-prodaja rezervnih djelova-Maglov Zoran

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-montažno demontažni objekat, natkriveni zatvoreni sportski objekat-Vuksan Bulatović

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-uzgajalište riba-ribnjak-Majstorovina, EPKOM Berane

 


2021.

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-Turistička organizacija Bijelo Polje

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-Andrić Đukić Violeta

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-mobilna telefonija ''Nikoljac''

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata-Petar Filipović

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta-Ski centar ''Cmiljace''

Prijava za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata-doo Njogo