Poštovani građani,

Vodiče za slobodan pristup informacijama možete preuzeti u dolje navedenim linkovima:

 


Služba predsjednika Opštine

Služba glavnog administrator

Služba menadžera Opštine

Skupštinska služba

Služba zaštite

Služba za zajedničke poslove

Služba za protokolarne poslove

Služba za unutrašnju reviziju

Služba menadžera biznis zona

Služba za javne nabavke

Sekretarijat za finansije

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

Komunalna policija

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

Direkcija za izgradnju i investicije

Uprava javnih prihoda

Centar za informacioni sistem