Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Dogradnja kancelarije u prostorijama Gradske garaže i adaptacija kancelarija u Sekretarijatu za finansije - možete preuzeti ovdje...pdf