Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka nalepnica-znaka pristupačnosti za obilježavanje vozila lica sa invaliditetom ...pdf