Zahtjev

Vršenje tehničkog prijema glavnog gradskog kolektora (I, II, III i IV-faze) sa dva sekundarna voda

12/28/2017
Obavještenje

Vršenje tehničkog prijema glavnog gradskog kolektora (I, II, III i IV-faze) sa dva sekundarna voda 

01/15/2018
Ugovor Vršenje tehničkog prijema glavnog gradskog kolektora (I, II, III i IV-faze) sa dva sekundarna voda 01/22/2018