Zahtjev

Vršenje tehničkog pregleda rekonstruisanog-dograđenog objekta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa"

02/22/2018
Obavještenje

Vršenje tehničkog pregleda rekonstruisanog-dograđenog objekta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa" 

02/28/2018
Ugovor Vršenje tehničkog pregleda rekonstruisanog-dograđenog objekta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa" 03/01/2018