Zahtjev

Izrada glavnog projekta lifta za pristup osobama sa posebnim potrebama u zgradi Opštine

10/03/2018
Obavještenje Izrada glavnog projekta lifta za pristup osobama sa posebnim potrebama u zgradi Opštine  10/10/2018
Ugovor Izrada glavnog projekta lifta za pristup osobama sa posebnim potrebama u zgradi Opštine  10/15/2018