Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje ( „Sl.list RCG-Opštinski propisi“ broj 25/04 i 33/06 i „Sl list CG-Opštinski propisi“ br. 18/10, 32/13 i 47/17), i člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13 i 47/17) sazivam XXVII (dvadeset sedmu) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 31.01.2018.godine, (srijeda) sa početkom u 10  časova u prostorijama Hotela „Centar“.


     Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I    R E D


1. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanje funkcija lokalne samouprave za 2017.godinu;

2. Izbor, imenovanja i razrješenja;

 
          Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.       


                                                          
                                                                                                                                      
                                                                                                                      PREDSJEDNIK,
                                                                                                                  Džemal Ljušković,s.r.