Na osnovu Čl. 14 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.List RCG“ – opštinski propisi br. 4/05. “Sl. List CG“ – opštinski  propisi br. 34/09, “Sl.List CG“-br. 10/14 Čl. 138 tačka 4 i Čl. 141 Zakona o lokalnoj samoupravi i Čl. 3 Odluke o Nacrtu Budžeta opštine Bijelo Polje za 2018. godinu.


PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE


1.Povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2018.godinu organizuje se Javna rasprava,koja će trajati 15 dana.
Javna rasprava počinje 05.02.2018.godine.

2.Nacrt naznačene Odluke objaviće se na internet site-u opštine Bijelo Polje
htp:/www.bijelopolje.co.me i dostaviti:
*Odbornicima Skupštine opštine
*Političkim partijama
*Potrošačkim jedinicama budžeta i
*Nevladinom sektoru
3.Stručna Javna rasprava – Odbor za finansije,održaće se u srijedu 14.02.2018.god. u 13h u kancelariji Sekretara za finansije opštine Bijelo Polje.
4.Centralna Javna rasprava održaće se u Sali JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović-Strunjo“ 15.02.2018.godine sa početkom u 13h.
5.Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za finansije.
6.Primjedbe,predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za Finansije opštine Bijelo Polje,ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., do isteka roka za Javnu raspravu.
7.Sekretarijat za Finansije će razmotriti primjedbe,predloge i  sugestije učesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi          

                                

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE


Nacrt odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2018. godinu možete preuzeti ovdje ... pdf

Zaključak povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2018. godinu možete preuzeti ovdje ... pdf