Sekretarijat za lokalnu samoupravu daje na javnu raspravu

Nacrt Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021.godine

 i upućuje

JAVNI POZIV

 

Gradjanima, naučnoj  i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021.godine.

 

Broj:04/1-6971-1154/1

Bijelo Polje,26.07.2018.godine.


 

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

 

1. Nacrt Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021.godine stavljen je na javnu raspravu Zaključkom br.01- 6951 od 26.07.2018.godine, koji je donio predsjednik Opštine.

Javna rasprava će trajati 15 dana, počev od 26.07. do 09.08.2018.godine.

2. Nacrt Plana će se objaviti na internet stranici Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me i dostaviti: odbornicima Skupštine opštine, političkim partijama, mjesnim zajednicama i nevladinom sektoru.

3. Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine - velika sala, 09.08.2018.godine, sa početkom u 10,ooh.

4. Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje

5. Primjedbe i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje ul.Slobode bb, ili u elektronskoj formi na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 09.08.2018.godine.

6. Sekretarijat za lokalnu samoupravu će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi.

 

SEKRETARIJAT  ZA  LOKALNU  SAMOUPRAVU


Nacrt Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021.godine možete preuzeti ovdje ... pdf

Zaključak Nacrta Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021.godine možete preuzeti ovdje ... pdf