U toku radovi na izgradnji mosta na Ljuboviđi u mjestu Mahala

U toku radovi na izgradnji mosta na Ljuboviđi u mjestu Mahala

Izgradnja mosta na rijeci Ljuboviđi u mjestu Mahala, koje pripada mjesnoj zajednici Pavino Polje, trebalo bi da bude završena do 10.oktobra ove godine, a vrijednost radova je oko 150 hiljada eura.
Predsjednik  Žurić obišao jutros radove na premošćavanju rijeke Ljuboviđe u Ravnoj Rijeci

Predsjednik Žurić obišao jutros radove na premošćavanju rijeke Ljuboviđe u Ravnoj Rijeci

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić obišao je jutros radove na premošćavanju rijeke Ljuboviđe u Ravnoj Rijeci koji će biti završeni danas. Žurić je kazao da je ovo značajan događaj ne samo za Ravnu Rijeku nego za čitavo Bijelo Polje.
Završene 47. Ratkovićeve večeri poezije

Završene 47. Ratkovićeve večeri poezije

Uručenjem nagrada laureatima Tanji Kragujević i Balši Brkoviću završene su 47. Ratkovićeve večeri poezije. Žiri je jednoglasno odlučio da nagradu ravnopravno podijele Tanja Kragujević za zbirku Efekat leptira i Balša Brković za zbirku Crno igralište.
Predsjednik Žurić uručio udžbenike đacima prvacima OŠ Vladislav Sl. Ribnikar u Rasovu

Predsjednik Žurić uručio udžbenike đacima prvacima OŠ Vladislav Sl. Ribnikar u Rasovu

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić  uručio je danas udžbenike đacima prvacima OŠ Vladislav Sl. Ribnikar u Rasovu i poželio im uspješan početak školovanja.
Čestitka predsjednika Žurića povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama

Čestitka predsjednika Žurića povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama

Predsjednik opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić uputio je čestitku svim vjernicima islamske vjere povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama.
Tanja Kragujević i Balša Brković dobitnici nagrade ,,Risto Ratković“

Tanja Kragujević i Balša Brković dobitnici nagrade ,,Risto Ratković“

Pjesnikinja Tanja Kragujević iz Beograda, i Balša Brković iz Podgorice, ravnopravno dijele nagradu ,,Risto Ratković“, saopštio je predsjednik žirija Borislav Jovanović, na jučerašnjoj press konferenciji u Kući Rista Ratkovića u Bijelom Polju. Osim Jovanovića, žiri su sačinjavali Blaga Žurić iz...
U toku radovi na izgradnji mosta na Ljuboviđi u mjestu Mahala
U toku radovi na izgradnji mosta na Ljuboviđi u mjestu Mahala
Predsjednik  Žurić obišao jutros radove na premošćavanju rijeke Ljuboviđe u Ravnoj Rijeci
Predsjednik Žurić obišao jutros radove na premošćavanju rijeke Ljuboviđe u Ravnoj Rijeci
Završene 47. Ratkovićeve večeri poezije
Završene 47. Ratkovićeve večeri poezije
Predsjednik Žurić uručio udžbenike đacima prvacima OŠ Vladislav Sl. Ribnikar u Rasovu
Predsjednik Žurić uručio udžbenike đacima prvacima OŠ Vladislav Sl. Ribnikar u Rasovu
Čestitka predsjednika Žurića povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama
Čestitka predsjednika Žurića povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama
Tanja Kragujević i Balša Brković dobitnici nagrade ,,Risto Ratković“
Tanja Kragujević i Balša Brković dobitnici nagrade ,,Risto Ratković“

Vijesti:

U toku radovi na izgradnji mosta na Ljuboviđi u mjestu Mahala

Izgradnja mosta na rijeci Ljuboviđi u mjestu Mahala, koje pripada mjesnoj zajednici Pavino Polje, trebalo bi da bude završena do 10.oktobra ove godine, a vrijednost radova je oko 150 hiljada eura.

Opširnije...

Predsjednik Žurić obišao jutros radove na premošćavanju rijeke Ljuboviđe u Ravnoj Rijeci

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić obišao je jutros radove na premošćavanju rijeke Ljuboviđe u Ravnoj Rijeci koji će biti završeni danas.

Žurić je kazao da je ovo značajan događaj ne samo za Ravnu Rijeku nego za čitavo Bijelo Polje.

Opširnije...

Završene 47. Ratkovićeve večeri poezije

Uručenjem nagrada laureatima Tanji Kragujević i Balši Brkoviću završene su 47. Ratkovićeve večeri poezije.

Žiri je jednoglasno odlučio da nagradu ravnopravno podijele Tanja Kragujević za zbirku Efekat leptira i Balša Brković za zbirku Crno igralište.

Opširnije...

Predsjednik Žurić uručio udžbenike đacima prvacima OŠ Vladislav Sl. Ribnikar u Rasovu

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić  uručio je danas udžbenike đacima prvacima OŠ Vladislav Sl. Ribnikar u Rasovu i poželio im uspješan početak školovanja.

Opširnije...

Crna Gora

OPŠTINA BIJELO POLJE

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

Broj: 15/1 - 6231  Bjelo Polje,19.06.2017.godine

 

Na osnovu čl. 8, stav 2. i čl. 9. Odluke o uslovima, organizaciji i načinu obavljanja linijskog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Bijelo Polje („Sl.list RCG’’-Opštinski propisi, br.18/10 i 32/13) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, opštine Bijelo Polje, objavljuje:

K O N K U R S

za dodjelu linija za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom

linijskom saobraćaju na teritoriji opštine Bijelo Polje

 

Plan o minimalnom broju polazaka u javnom drumskom, linijskom, gradskom i prigradskom saobraćaju, na teritoriji opštine Bijelo Polje, sa utvrđenim polascima na linijama može se preuzeti u Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj-SC Nikoljac (II sprat-kancelarija br. 18 ).

U zavisnosti od saobraćajno tehničkih karakteristika puta kao i potreba za prevozom putnika na svim linijama prevoz bi se vršio prigradskim ili malim autobusima.

 

Na konkurs se mogu javiti pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani u Centralnom registru Privrednog suda i imaju licencu za obavljanje javnog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju.

Prevoznik može ponuditi veći broj polazaka od minimalno utvrđrnog broja Planom polazaka na linijama u gradskom i prigradskom saobracaju na teritoriji opštine Bijelo Polje.

 

Uslovi konkursa:

 

-  Prijava sa tačnim nazivom i adresom ponuđača;

-  Dokaz o registraciji za obavljanje prevozničke djelatnosti kod Centralnog registra Privrednog suda;

-  Licenca za prevoz putnika i izvod iz licence za svako vozilo kojim namjerava obavljati prevoz;

-  Dokaz o stručnoj osposobljenosti;

-  Saobraćajna dozvola za svako vozilo;

-  Dokaz o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje poslednja tri mjeseca;

-  Dokaz sa Mašinskog fakulteta o ispunjavanju posebnih uslova za svako vozilo kojim obavlja prevoz;

-  Karton o periodičnom pregledu vozila;

-  Ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posledica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz;

-  Prijedlog reda vožnje mora biti usklađen sa izvodom iz Plana linija;

-  Prijedlog cijena usluga prevoza na linijama za koje se podnose ponude (cjenovnik usluga prevoza u dva primjerka potpisan i ovjeren od strane prevoznika sa naznakom iznosa za pojedinačne i mjesečne karte i prijedlogom popusta za pojedine kategorije putnika: đaci, studenti, penzioneri i invalidi).

Ako dva ili više prevoznika konkurišu za ponuđenu grupu linija i ispunjavaju uslove iz konkursa najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa:

-  nižom cijenom prevoza putnika 50 bodova;

-  većim brojem polazaka na linijama 30 bodova;

-  boljim i konfornijim autobusima 20 bodova.

Vrijeme i mjesto podnošenja ponude

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 7 do 15:00 h i  05.07.2017. godine do 12:00 h, neposrednom predajom na šalteru arhive Opštine Bijelo Polje - ul. Slobode bb.

Ponude (1 original) dostaviti u zapečaćenom kovertu sa naznakom ,,ne otvaraj’’ prije zvanične sjednice komisije za otvaranje sa naznakom ,,Konkurs za dodjelu linija za prevoz putnika’’.

Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano sat vremena nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda (05.07.2017. godine u 13:00 h) u prostorijama Opštine Bijelo Polje (velika sala - I sprat), ul. Slobode bb.

Za ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

Rok za donošenje izvještaja komisije

Učesnici na konkursu će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, opštine Bijelo Polje na osnovu predloga komisije o najpovoljnijem ponuđaču, donosi rješenje o dodjeli linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju koje važi 3 (tri) godine.

Prevoznik je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema rješenja o dodjeli linija dostavi red vožnje i cjenovnik na ovjeru Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj. Ovjeren red vožnje važi godinu dana.

Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Pobjeda“.

Sve potrebne i bliže informacije možete dobiti u Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj - SC Nikoljac (II sprat-kancelarija 18 ).

 

 

Predsjednica komisije

Tatjana Krgušić

mob: 067/335-753

tel/fax: 050/484-812

 

 

Dnevne vijesti:

Prvenstvo Balkana u kik boksu za juniore i seniore biće održano u Bijelom Polju 23. i 24. 09.2017. godine

Prvenstvo Balkana u kik boksu za juniore i seniore biće održano u Bijelom Polju 23. i 24. 09.2017. godine, u sportskoj hali Nikoljac.

Opširnije...

Fudbaleri Jedinstva poraženi od Mornara

Fudbaleri Jedinstva poraženi su juče na svom terenu od ekipe Mornara sa 2:0, u 5. kolu Druge lige.

Golove za Mornar postigao je Kalačević Filip u 17. i 67. minutu.

Opširnije...

Prezentacija na poljoprivrednom fakultetu

Sjutra će na poljoprivrednom fakultetu u Bijelom Polju, sa početkom u 10 časova, biti održana prezentacija na temu ,,Način prikupljanja podataka (anketa) o organizaciji poslovanja i agroekonomska  analiza istih na porodičnim poljoprivrednim  gazdinstvima“.

Opširnije...

Fudbaleri Jedinstva bolji od Cetinja

Fudbaleri Jedinstva savladali su na gostovanju ekipu Cetinja sa 1:0, u 4. kolu Druge lige.

Utakmicu je riješio Alen Poljak u 44. minutu.

Opširnije...

PROGRAM 47. RATKOVIĆEVIH VEČERI POEZIJE 3 – 5. SEPTEMBAR 2017.

  1. SEPTEMBAR

MALI SAJAM VELIKIH KNJIGA

10,00 Kuća Rista Ratkovića

NACIONALNA BIBLIOTEKA ĐURĐE CRNOJEVIĆ, Cetinje

Govori predstavnik Biblioteke

 

Opširnije...
Go to top