Održan sastanak o zaštiti rijeke Lim

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić održao je danas sastanak sa predstavnicima resornih inspekcijskih službi, ribolovačkog društva ,,Sinjavac" i vlasnicima mesara i živinarskih farmi na kojem je bilo riječi o zaštiti rijeke Lim.

 

Sa satanka je upućen apel prema privrednim društvima i građanima, da prestanu sa ponašanjem koje devastira prirodnu okilinu i rijeku Lim, ali i sve ostale rijeke. Dogovorno je da se sačekaju rezultati analize vode koja je danas uzeta na tri lokacije, a na naredenom sastanku razgovaraće se o rezultatima ove analize.

Rukovodilac Radne jedince ,,Čistoća“ komunalnog preduzeća ,,Lim“ Senad Pačariz kazao je da je ovaj sastanak bio od izuzetne važnosti, a tema je bila zagađenost rijeke Lim i pritoka koje se ulivaju u Lim.

-Mi kao predstavnici komunalnog  prduzeća ,,Lim"  iznijeli smo svoj stav po tom osnovu u cilju zaštite javnih površina, zaštite obala Lima, ali i svih pritoka. Iznijeli smo jasan stav, da smo spremni sa svom raspoloživom mehanizacijom, opremom i radnom snagom, da pružimo bilo koji vid usluge svim subjektima koji proizvode otpad, koja vjerovatno šteti u većoj ili manjoj mjeri. Mi ćemo to kao Služba da spriječimo, odnosno obezbijedimo našu uslugu svim našim klijentima, tako što ćemo postaviti komunalne posude koje su adekvatne  u zavisnoti o kojoj se otpadi radi. Obezbijedićemo komunalnu posudu određenog kapaciteta i zajednički možemo odrediti  dinamiku pražnjenja tih posuda i sve to sanirati na adekvatan način. Sigurno ćemo u saradnji sa Komunalnom policijom doći do podataka koji su to odlagači takve otpadi i da će oni biti evidentirani.  Zaključak sastanka je da svi uzmemo učešće i da smanjimo zagađenost javnih površina, posebno da zaštitimo riblji fond i smanjimo zagađenost rijeke Lim i uđemo u proceduru, gdje će svi građani, a i mi kao službe učiniti  pomak, jer to je neminovnost i mi to moramo da sprovedemo, kazao je Pačariz.