JEDNAKE ŠANSE ZA SVU DJECU

JEDNAKE ŠANSE ZA SVU DJECU

 Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, šef UNICEFa u Crnoj Gori Osama Kogali i ambasadorka SAD Margaret En Uehara posjetili su Bijelo Polje, opštinu koja godinama daje značajan doprinos izgradnji inkluzivnog društva.
Održana sjednica lokalnog parlamenta

Održana sjednica lokalnog parlamenta

Odbornici Skupštine opštine Bijelo Polje usvojili su danas jednoglasno Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje o kreditnom zaduženju. Ovo je bila i jedina tačka dnevnog reda na današnjem zasijedanju, kazao je predsjednik...
Savjet za ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje održao sjednicu

Savjet za ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje održao sjednicu

Savjet za ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, kojim je predsjedavao ugledni bjelopoljski privrednik Hasan Ramović, održao je II sjednicu.
Priređen prijem za takmičare Udruženja ,,Oaza” koji su na međunarodnim sportskim takmičenjima ostvarili zapažene rezultate u atletskoj disciplini

Priređen prijem za takmičare Udruženja ,,Oaza” koji su na međunarodnim sportskim takmičenjima ostvarili zapažene rezultate u atletskoj disciplini

Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić i sekretarka Sekretarijata za lokalnu smoupravu Saida Čikić upriličile su prijem za takmičare iz Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Oaza“ koji su na međunarodnim sportskim takmičenjima u Srbiji i Bosni i Hercegovini,...
Održan sastanak o unaprjeđenju socijalne zaštite

Održan sastanak o unaprjeđenju socijalne zaštite

Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić i sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić razgovarale su danas sa generalnim direktorom Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goranom Kuševijom i njegovim saradnicima o unaprjeđenju socijalne zaštite u Bijelom...
Ambasador Republike Češke u posjeti Bijelom Polju

Ambasador Republike Češke u posjeti Bijelom Polju

Predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Džemal Ljušković, potpredsjednica Opšine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić i direktor JU Centar za kulturu Abaz Dizdarević razgovarali su danas sa ambasadorom Republike Češke u Crnoj Gori Karelom Urbanom.
JEDNAKE ŠANSE ZA SVU DJECU
JEDNAKE ŠANSE ZA SVU DJECU
Održana sjednica lokalnog parlamenta
Održana sjednica lokalnog parlamenta
Savjet za ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje održao sjednicu
Savjet za ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje održao sjednicu
Priređen prijem za takmičare Udruženja ,,Oaza” koji su na međunarodnim sportskim takmičenjima ostvarili zapažene rezultate u atletskoj disciplini
Priređen prijem za takmičare Udruženja ,,Oaza” koji su na međunarodnim sportskim takmičenjima ostvarili zapažene rezultate u atletskoj disciplini
Održan sastanak o unaprjeđenju socijalne zaštite
Održan sastanak o unaprjeđenju socijalne zaštite
Ambasador Republike Češke u posjeti Bijelom Polju
Ambasador Republike Češke u posjeti Bijelom Polju

Vijesti:

JEDNAKE ŠANSE ZA SVU DJECU

 Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, šef UNICEFa u Crnoj Gori Osama Kogali i ambasadorka SAD Margaret En Uehara posjetili su Bijelo Polje, opštinu koja godinama daje značajan doprinos izgradnji inkluzivnog društva.

Opširnije...

Održana sjednica lokalnog parlamenta

Odbornici Skupštine opštine Bijelo Polje usvojili su danas jednoglasno Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje o kreditnom zaduženju. Ovo je bila i jedina tačka dnevnog reda na današnjem zasijedanju, kazao je predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Džemal Ljušković.

Savjet za ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje održao sjednicu

Savjet za ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, kojim je predsjedavao ugledni bjelopoljski privrednik Hasan Ramović, održao je II sjednicu.

Opširnije...

Priređen prijem za takmičare Udruženja ,,Oaza” koji su na međunarodnim sportskim takmičenjima ostvarili zapažene rezultate u atletskoj disciplini

Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić i sekretarka Sekretarijata za lokalnu smoupravu Saida Čikić upriličile su prijem za takmičare iz Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Oaza“ koji su na međunarodnim sportskim takmičenjima u Srbiji i Bosni i Hercegovini, ostvarili zapažene rezultate u atletskoj disciplini.

Opširnije...

Opština Bijelo Polje
Konkurs za izradu umjetničkog rješenja spomen-obilježja  Dragomiru Brajkoviću

 

1. Raspisivač i naručilac Konkursa je Opština Bijelo Polje
2. Predmet Konkursa

- Predmet Konkursa je izrada umjetničkog rješenja  spomen-obilježja.
- Spomen-obilježje SPOMEN-BISTA  će se podići/izgraditi na katastarskoj    parceli br. 1642 (na prostoru Parka pjesnika ), upisana u listu nepokretnosti br. 2411 KO Bijelo Polje, ulica Slobode (Ekstra zona).

3. Učesnici Konkursa
- Konkurs je javni i anonimni.
- Na Konkursu mogu učestvovati sva zainteresovana pravna i fizička lica, osim članova Komisije – stručnog žirija. Priloženo rješenje mora biti originalni rad učesnika na konkursu.
4. Rokovi
- Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja (14.08.2017.god.) na oglasnoj tabli  Opštine Bijelo Polje i na sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co. me.
- Učesnici Konkursa u obavezi su da radove predaju Sekretarijatu za lokalnu samoupravu zaključno sa 14.09.2017. godine do 15.00 h u arhivi Opštine Bijelo Polje, Ul. Slobode.
- Radovi koji pristignu nakon utvrđenog roka, nepotpuni radovi, kao i radovi upućeni poštom neće se uzimati u  razmatranje.
- Stručna komisija donijeće odluku o rezultatima Konkursa u roku od 7(sedam) dana od dana isteka roka za predaju konkursnih radova.
5. Stručna komisija
- Predsjednik Opštine imenovao je Stručnu komisiju.
6. Opšti kriterijumi
Predloženi konkursni rad bi trebalo da sadrži elemente koji:
a. zadovoljavaju estetski i likovni kvalitet,
b. imaju zavidan nivo skulpturskog izvođenja,
c. posjeduju originalnost ideje,
d. imaju komunikativnost sa okolinom.
Predloženi spomenički elaborat treba da sadrži elemente koji jasno određuju odnos prema kulturnom nasljeđu i koji bi trebalo da budu sastavni dio predloženog elaborata spomen-obilježja.
7. Posebni kriterijumi
Radovi prijavljeni na Konkurs ne smiju biti ranije izlagani ili poslati na neki drugi konkurs.
- Ponuđeni konkursni prijedlog spomen obilježja- spomen-biste treba da sadrži elemente koji jasno određuju vizuelni karakter i prepoznatljivost lika Dragomira Brajkovića.    
- Spomen-obilježje će se izraditi od bijelog  mermera sa izlivenim dijelom od bronze. Na dvostepenoj mermernoj bazi, dimenzija 85/75/15 cm i 66/60/15 cm, biće fiksiran postament izduženog kvadratnog oblika, dimenzija 132(visina)/40/46 cm, , sa završne tri horizontalne mermerne ploče visine od po 5 cm, na kojima će se  učvrstiti bronzana bista, dimenzija oko 65(visina) / 60 cm.
- Idejno rješenje postamenta definisano je Odlukom o podizanju spomen-biste Dragomiru Brajkoviću. Postament mora da sadrži vizuelni natpis u skladu s Odlukom o podizanju spomen-biste Dragomiru Brajkoviću.
8. Nagrada
Naručilac će autoru najboljih umjetničkih rješenja dodijeliti nagrade i to:
- Prva nagrada u iznosu od 300 €,
- Druga nagrada u iznosu od 200 €, i
- Treća nagrada u iznosu od 100 €.
- Autor nagrađenog rada dužan je da prihvati primjedbe i sugestije stručne komisije.
- Stručna komisija zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ako ocijeni da ponuđeni radovi ne zadovoljavaju potrebne kriterijume.
9. Sadržaj konkursnog rada
- Svi prilozi konkursnog rada moraju biti upakovani u neprozirni omot sa šifrom u uglu omota i naznakom ,,Konkurs – ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda“.
- Na poleđini koverte ispisati šifru pod kojom autor učestvuje na Konkursu.
U ovoj koverti obavezno se nalazi druga zatvorena koverta u kojoj su podaci o autoru:
1.šifra pod kojom se autor prijavio;
2.ime i prezime;
3.JMBG;
4.broj kontakt telefona;
5.email adresu; i
6.izjavu o autorstvu.

 

Ovu kovertu Komisija – stručni žiri otvara nakon donošenja odluke o izboru odabranog rješenja.
Ponude bi trebalo da sadrže sve tražene elemente naznačene u konkursu, u protivnom biće ocijenjene kao nepotpune.

Sve potrebne informacije u vezi sa ovim Konkursom zainteresovani mogu dobiti u kancelariji br. 27, Opština Bijelo Polje, Ulica Slobode, svakog radnog dana od 11 do 15 časova.
Napomena
Za sve zainteresovane učesnike konkursa obezbijeđena je foto dokumentacija

Dnevne vijesti:

„Valorizacija Đalovića pećine“

 Projekat „Valorizacija Đalovića pećine“ u Bijelom Polju realizuje Direkcija javnih radova Crne Gore i Opština Bijelo Polje. Procijenjena vrijednost investicije je cca 12.500.000,00 eura sa periodom realizacije do 2020. godine.

Opširnije...

NOVOGODIŠNJI ''BJELOPOLJSKI BAZAR'' , 29. i 30. decembra, na gradskom trgu

 Turistička Organizacije Bi­je­lo Po­lje, Se­kre­ta­ri­ja­t za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, Cen­tar za kul­tu­ru Bijelo Polje, TA Rams, Se­kre­te­ri­ja­t za pred­u­zet­ni­štvo i eko­nom­ski raz­voj, Kancelarija za mlade organizuju NOVOGODIŠNJI ''BJELOPOLJSKI BAZAR'' ,  29.  i 30. decembra, na Gradskom trgu sa početkom od 11h. 

Opširnije...

Postavljena novogodišnja rasvjeta

U Bijelom Polju je prije nekoliko dana postavljena dekorativna rasvjeta, povodom nastupajućih novogodišnjih praznika.

Opširnije...

Održana javna rasprava o Prijedlogu programskih sadržaja Radija Bijelo Polje za period od 2018 do 2020. godine

Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje, organizovao je danas u Centru za kulturu javnu raspravu na kojoj je predstavljen Prijedlog programskih obaveza za period od 2018 do 2020. godine. Javna rasprava je održana na osnovu člana 76a Zakona o elektronskim medijima, a prije zaključivanja Ugovora o pružanju javnih usluga sa osnivačem.

Opširnije...

Predstavljen novi projekat za podsticaj razvoja poljoprivrede

Danas je u Bijelom Polju održana prezentacija novog projekta za podsticaj razvoja poljoprivrede koji se odnosi na razvoj klastera koji implementira Ministarstvo poljoprivrede uz podršku Međunarodne agencije za razvoj poljoprivrede IFAD.

Opširnije...
Go to top