Poštovane dame i gospodo,

Zahvaljujem vam se na prisustvu povodom predstavljanja ovogodišnjeg Agrobudžeta u Bijelom Polju.

Posebno mi je zadovoljstvo da danas, sa ovog mjesta pozdravim odluku Vlade Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja da u ovoj godini budžet namijenjen za poljoprivredu i ruralni razvoj povećaju za više od 8 miliona eura.

Agrobudžet za ovu godinu iznosi 61 milion eura i 8,3 miliona je veći nego prošle godine. Ovako izdašna sredstva su samo jedan od konkretnih rezultata ostvarenog rasta crnogorske ekonomije.

Vlada Crne Gore je svima nama, posebno u Sjevernom regionu poslala jasnu poruku: da koristimo svoje prirodne potencijale i resurse, te uz znanje i preduzetnički duh razvijamo jedan od najvećih potencijala ove države, a to je poljoprivreda.

Posebno ohrabruje rast raspoloživih EU fondova, što je rezultat novih evropskih iskoraka Crne Gore, potvrda jačanja kapaciteta naših institucija.

Smatram da ovaj Agrobudžet predstavlja dobru osnovu za: dalji razvoj sektora poljoprivrede, unapređenje uslova života na selu, otvaranje novih radnih mjesta i uspostavljanju novih standarda.

Opština Bijelo Polje je slijedeći nacionalnu strategiju, povećala izdvajanja iz budžeta za poljoprivredu i ruralni razvoj za oko 30 % u odnosu na prošlu godinu. Što je kroz povećanje budžeta za poljoprivredu od 25% i ruralni razvoj za oko 40 % u odnosu na 2019.godinu.

Moram da istaknem da me čini srećnim kada vidim sve više mladih koji se okreću poljoprivredi, što je garancija da će Bjelopoljska sela u narednom periodu oživjeti.

Opština Bijelo Polje je u prošloj godini izmirila sve obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima i korisnicima subvencija.

Siguran sam da će vrijedni poljoprivrednici i preduzetnici iz Bijelog Polja u ovogodišnjem Agrobudžetu prepoznati svoje nove dobre prilike i da će ih iskoristiti, a mi ćemo kao lokalna uprava biti tu da pružamo podršku i podstičemo njihovu konkurentnost kroz izgradnju infrastrukture i novih puteva, kao i podršci u pisanju projekata.

U to ime želim da vas ohrabrim da aplicirate za sredstva kod Ministarstva poljoprivrede i Opštine Bijelo Polje.

Hvala za pažnju!