PRIJAVA KORUPCIJE

 

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

TELEFON: +382 20 44 77 01

ADRESA: Kralja Nikole27/V, 81000 Podgorica, Crna Gora

EMAIL: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

WEB: www.antikorupcija.me  

 

OPŠTINA BIJELO POLJE (Radna grupa – Komisija)

TELEFON: +382 50 432 303

 

Agencija za sprječavanje korupcije je preuzela sve nadležnosti Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Komisije za sprječavanje sukoba interesa, koje su prestale sa radom.

Opis

Ovdje možete prijaviti krivična djela sa elementima korupcije:

- Primanje mita i davanje mita;

- Zloupotreba službenog položaja;

- Protivpravno primanje i davanje poklona;

- Protivzakoniti uticaj;

- Pronevjera i dr.

 

Gdje i kako

 

Agencija za sprječavanje korupcije

 

Prijavu korupcije, osim preko Portala eUprave, možete podnijeti na sljedeće načine:

- putem telefona 020 234 396;

- lično u prostorijama Uprave za antikorupcijsku inicijativu – Kralja Nikole27/V, 81000 Podgorica, Crna Gora;

- putem faksa: 020 234 082;

- putem e maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;

- putem pošte na adresu: Uprave za antikorupcijsku inicijativu – Kralja Nikole27/V, 81000 Podgorica, Crna Gora .

 

Za Opštinu Bijelo Polje

 

Prijavu korupcije možete podnijeti na sljedeće načine:

- putem telefona 050 432 303;

- lično u prostorijama Opštine Bijelo Polje – ulica Slobode bb, 84000 Bijelo Polje, kancelarija br. 38;

- putem faksa: 050 432 303;

- putem e maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;

- putem pošte na adresu: Opština Bijelo Polje – ulica Slobode bb, 84000 Bijelo Polje (Radnoj grupi- Komisiji za borbu protiv korupcije)

 

KAKO SE BORIMO PROTIV KORUPCIJE? ...pdf

ŠTA JE KORUPCIJA? ...pdf

KRIVIČNA DJELA SA OBILJEŽJIMA KORUPCIJE SU? ...pdf

 

 

 

PROPISI I DOKUMENTA

 

Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje 2017-2018...pdf
Odluka o usvajanju akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje za period 2017-2018. godine...pdf
OBRAZAC IZVJEŠTAJA O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ...pdf
Odluka  o donošenju Akcionog plana za  borbu  protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje za period 2013-2014 godina ...pdf
Prijedlog Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2013-2014...pdf
Skupština opštine Bijelo Polje na sjednici održanoj 17. 07. 2009 godine donijela je:
PROGRAM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SA AKCIONIM PLANOM ... pdf
AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI (2009-2012) ... pdf
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI 2009-2012. godine
(period avgust 2009. – decembar 2011.) ... pdf
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI,
Izvještajni period - januar/decembar 2012. ...pdf
Strategija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2010-2014  godine...pdf