Zahtjevi i obrasci

 

Radne knjižice

>>Potrebna dokumentacija za izdavanje radne knjiižce

Birački spisak

>>Zahtjev za upis u birački spisak
>>Zahtjev za dopunu, ispravku ili promjenu podataka u biračkom spisku

Matičari

>>Izvještaj o zaključenju braka
>>Potrebna dokumenta za upis u matičnu knjigu vjenčanih
>>Potrebna dokumenta za vjenčanje drzavljana Crne Gore
>>Potrebna dokumenta za vjenčanje sa strancem
>>Prijava za zaključenje braka

Boračko invalidska zaštita

>>Zahtejv za isplatu pogrebnih troškova
>>Zahtjev za podizanje spomen obilježja
>>Zahtjev za  priznavanje prava na  zdravstvenu zaštitu korisnika porodične naknade
>>Zahtejv za povecanje procenata invaliditeta CIR
>>Zahtejv za povecanje procenata invaliditeta CIR priznato svojstvo RVI MVI grupe
>>Zahtjev za  priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu vojnom invalidu
>>Zahtjev za  priznanje prava na zdravstvenu zaštitu RVI i MVI
>>Zahtjev za  priznavanje prava na materijalno obezbjeđenje MVI i RVI
>>Zahtjev za  priznavanje prava na porodičnu invalidninu
>>Zahtjev za  isplatu naknade za besplatnu povlašćenu vožnju
>>Zahtjev za  priznavanje prava na materijalno obezbjeđenje CIR
>>Zahtjev za  priznavanje prava na dodatak za tuđu njegu i pomoć
>>Zahtjev za  priznavanje prava na materijalno obezbjedjenje porodičnom invalidu
>>Zahtjev za  priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu kao članu porodice  učesnika NOR-a
>>Zahtjev za  priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu učesnika NOR-a
>>Zahtjev za  priznavanje prava na materijalno obezbjedjenje članu porodice  preminulog učesnika NOR-a 

Poljoprivreda

>>Izjava korisnik staračke nadoknade 
>>Zahtjev za izdavanje uvjerenja-staračka nadoknada 
>>Zahtjev za izdavanje uvjerenja-transport
>>Zahtjev za izdavanje uvjerenja za bavljenje poljoprivredom
>>Zahtjev za povraćaj kamate
>>Zahtjev za upis u registar poljoprivrednika

Mjere za podsticaj razvoja poljoprivrede

>>Obrazac za nabavku solarnog panela
>>Obrazac za uplatu obaveza po osnovu osiguranja registrovanih poljoprivrednih proizvodjača
>>Zahtjev za izradu biznis plana za MIDAS projekat
>>Zahtjev za uplatu subvencija za isporucene količine mlijeka

Stambeno komunalni poslovi  i saobraćaj

>>Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invakiditetom
>>Zahtjev za izbor upravnika stambene zgrade
>>Zahtjev za izdavanje dozvole za vanredni prevoz
>>Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje izložbene police
>>Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje tende iznad ulaza/izloga poslovnog prostora
>>Zahtjev za postavljanje ljetnje bašte
>>Zahtjev za postavljanje montažnog objekta tipa-kiosk
>>Zahtjev za postavljanje reklamnog panoa
>>Zahtjev za postavljanje reklamnog panoa na fasadi zgrade
>>Zahtjev za produženje roka upotrebe privremenog poslovnog objekta

Saobraćaj (za pravna lica)

>>Zahtjev za izdavanje izvoda licence i taxi legitimacije
>>Zahtjev za izdavanje licence
>>Zahtjev za izdavanje licence za linijski prevoz putnika
>>Zahtjev za izdavanje licence za sopstveni prevoz robe
>>Zahtjev za odjavu djelatnosti
>>Zahtjev za ovjeru linija i cijena prevoza
>>Zahtjev za zamjenu izvoda, licence i taxi legitimacije

Saobraćaj (za preduzetnike)

>>Zahtjev za izdavanje licence za auto taksi prevoz
>>Zahtjev za izdavanje licence za prevoz tereta
>>Zahtjev za zamjenu izvoda licence

Trgovina

>>Obrazac za prijavu trgovine

Zanatstvo

>>Obrazac za prijavu zanatstva

Ugostiteljstvo (za pravna lica)

>>Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti
>>Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
>>Zahtjev za ovjeru knjige žalbi

Ugostiteljstvo (za preduzetnike)

>>Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad
>>Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti

Urbanizam

>>Obavještenje o nailasku na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta, podzemne vode i sl.
>>Obavještenje o nedostacima u glavnom projektu
>>Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu zbog nepredviđenih okolnosti
>>Obavještenje o početku izvođenja radova
>>Obavještenje o posebnim obavezama investitora u vezi osmatranja ponašanja tla i objekta
>>Prijava početka građenja objekta
>>Prijava početka pripremnih radova
>>Prijava za radove koji se ne smatraju rekonstrukcijom
>>Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
>>Zahtjev za izdavanje rješenja za probni rad
>>Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole
>>Zahtjev za izmjenu građevinske dozvole na novog investitora

Vodoprivreda

>>Zahtjev za izdavanje vodne dozvole
>>Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti
>>Zahtjev za izdavanje vodnih uslova

Uprava javnih prihoda

>>Poreska prijava za porez na nepokretnost (fizicka lica)
>>Poreska prijava za porez na nepokretnost (pravna lica)
>>Prijava za obracun članskog doprinosa
>>Zahtjev za izdavanje uvjerenja da nema duga
>>Zahtjev za otplatu duga u mjesečnim ratama
>>Zahtjev za promjenu vlasništva

 

 

Napomena:

Poštovani posjetioci, dokumenti se nalaze u Adobe acrobat reader(.pdf) formatu.
Ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link dokumenta desnim klikom miša i iz padajućeg menija
izaberite Save target as
Ukoliko želite da se dokument otvori u novom prozoru jednostavno kliknite na link željenog dokumenta.
Ukoliko nemate Adobe acrobat reader možete ga preuzeti na adresi (http://get.adobe.com/reader).