U Bijelom Polju održano savjetovanje o readmisiji u sprovođenju obaveza nadležnih državnih i lokalnih subjekata u pristupu prava za povratnike.

 

Otvarajući savjetovanje predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović kazao je da je tema savjetovanja praćenje položaja povratnika i razmjena informacija između relevantnih institucija u sprovođenju Vladine Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2016- 2020 godina, a konkrtno 2018 i 2019 godinu.

-Sa nama su danas predstavnici svih relevantnih institucija koje se bave ovom oblašću iz svih opština sjevera Crne Gore, od opštinskih do državnih institucija.

Direktor Uprave za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac rekao je da je kroz strategiju i akcione planove  predviđeno je da se pomogne ovim licima kroz puni pristup prava, a to je  smještaj, boravak, novčana pomoć, zdravstvena situacija, radni odnosi, a što čini osnovna prava svakog građanina  Crne Gore, a radi se o našim građanima koji su bili van Crne Gore i koji se varaćaju u najvećoj mjeri u matičnu državu.

 -Prinuđeni smo da u pojedinačnim i porodičnim sučajevima obezbijedimo tim licima društvenu angažovanosti države, lokalnih smouprava, međunarodnih organizacija koje se bave ovim pitanima i damo  doprinos da se oni što prije integrišu u socijalno i ekonomski život Crne Gore.

Direktorica Direktorata za građanska stanja i lične isprave Milanka Baković kazala je da su imajući u vidu Akcioni plana za pregovaračko pogavlje 24- pravda, sloboda i bezbjednost, kao jednu od obaveza da izradimo i donesemo Strategiju za reintegraciju ovih lica vraćenih na osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2016-2020 godina u skladu sa evropskim standardima.

-Nakon pribavljanja mišljenja Evropske komisije na ovu strategiju ona  je usvojena 28 aprila 2016. godine i na osnovu te  Strategije mi smo donijeli akcione planove za sprovođenje Strategije za reintegrciju lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za 2018 i 2019 godinu. Ovim Akcionim planom definisane su mjere koje imaju za cilj poboljšanje stepena reintegracije lica koja su u Crnu Goru vraćena na osnovu sporazuma o readmisiji kroz objedinjavane prioritetnih i drugih aktivnosti i precizno će biti  definisani zadaci, rokovi i nosioci aktivnosti, istakla je Baković.