Prijem za predstavnike NVO CAZAS upriličen je povodom godišnjice od potpisivanja Pariške deklaracije koju su potpisale Bijelo Polje, Podgorica i Bar i time se pridružili Svjetskoj grupi gradova brzog odgovora na HIV/AIDS.

Programska direktorka Sanja Šišović uručila je plaketu #InYourPOWER, predsjedniku Opštine Bijelo Polje Petru Smoloviću, kao jednom od pokretača lokalnih odgovora na HIV/AIDS.

“Naša vrata su otvorena za sve organizacije koje žele da saradjujemo, a ovo je jedna od važnih tema i problem sa kojim se suočava naše društvo. Podsjetiću da smo, kada je u pitanju ova oblast, jedna od rijetkih lokalnih samouprava koja je osnovala Odjeljenje za ljudska i manjinska prava i bolesti zavisnosti. Vjerujem da kroz ovu saradnju na šta nas obavezuje i Pariška deklaracija možemo dodatno unaprijediti ovu oblast” – kazao je predsjednik Smolović.

Sanja Šišović, najavila je da će CAZAS, koji ima dvadesetogodišnje iskustvo u borbi protiv HIV/AIDS-a, pružiti podršku u izradi akcionog plana za sprovođenje Pariške deklaracije.

Na sastanku je dogovoreno da se razmotri ideja formiranja novog socijalnog servisa koji bi obezbijedio psihosocijalnu podršku u Bijelom Polju.