Predsjednik Opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, uz prisustvo šefa Kancelarije za EU projekte Gorana Prebiračevića, primio je g-dina Nikolasa Kasteta, projekt menadžera francuskog grada Agena i g-dina Kristofa Guaša vodećeg eksperta projekta “Breaking Isolation” koji kroz operativni program mreža evropskih gradova URBACT IV, borave u radnoj posjeti Bijelom Polju.

Nakon potpisivanja Zajedničke konvencije i Ugovora o partnerstvu sa devet gradova Evropske unije, gosti su održali radni sastanak sa predstavnicima državnih i lokalnih institucija koje se bave pružanjem socijalnih usluga, servisom za mlade i zapošljavanjem.Opština Bijelo Polje će sa ovim institucijama formirati lokalnu grupu koja će kroz mrežu evropskih gradova do kraja 2025.godine usko saradjivati uz podršku svojih lokalnih samouprava sa sličnim servisima u gradovima Agen, Francuska, Isernija, Italija, Jumila, Španija, Pombal, Portugalija, Roman, Rumunija, Seres, Grčka, Fot, Madjarska, Škofja Loka, Slovenija i Tonder Danska.

Projekat ima za cilj da osnaži i izgradi kapacitete lokalnih aktera u oblasti poboljšanja socijalne inkluzije, prevazilaženje barijera u cilju razbijanja socijalne izolacije ranjivih grupa, razmjenu iskustava i primjenu dobre prakse drugih evropskih gradova u pružanju socijalnih usluga.

U toku svoje radne posjete predstavnici vodećeg partnera u projektu će danas obići Dom starih u Bijelom Polju, koji je ključni partner Opštine Bijelo Polje u ovom projektu.