Predsjednik Opštine Petar Smolović učestovao je u nacionalnim konsultacijama koje organizuje Svjetska banka u okviru izrade Partnerskog okvira za saradnju Svjetske banke sa Crnom Gorom za period 2024 – 2028. godine kojim će biti definisane prioritetne oblasti saradnje.

U svom izlaganju kao jedan od ključnih prioriteta za razvoj sjevera, predsjednik Smolović je iskazao potrebu za projektima i investicijama koje će zaustaviti iseljavanje. Smolović je ukazao na potrebnu sinergija lokalnih vlasti sa državnim institucijama koja poslednjih godina izostaje.

"Uz zahvalnost predstavnicima Svjetske banke što su izabrali Bijelo Polje za domaćina nacionalnih konsultacija, uvažavajući našu poziciju kao regionalnog centra želim da iskažem želju Opštine Bijelo Polje, ali i ostalih lokalnih samouprava za saradnju sa međunarodnim institucijama. Najviše iz razloga što ste vi prepoznali potrebu da razgovarate sa nama i čujete naše potrebe, dok sa druge strane to nije slučaj sa donosiocima odluka u Crnoj Gori", kazao je Smolović.

On je podsjetio na primjere donošenja zakonskih rješenja bez konsultacijama sa lokalnim samoupravama zbog kojih se kasnije javljaju problemi koji ugrožavaju ekonomsku stabilnost i funkcionisanje Opština.

Šef Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Kristofer Šeldon je kazao da su nacionalne konsultacije za izradu Partnerskog okvira prilika za dogovor strateških prioriteta za podršku od strane Grupacije Svjetske banke za period 2024 – 2028. godine.

"Ranjivost Crne Gore na šokove i snažne cikluse rasta i pada identifikovana je kao efektno ograninčenje za postizanje inkluzivnijeg i otpornijeg rasta", kazao je Šeldon i dodao da predloženi partnerski okvir kao podrška jačanju ekonomske i klimatske otpornosti predstavlja mjeru između Vladinih prioriteta i ažuriranih sistemskih dijagnoza Svjetske banke.

"U pitanju su poboljšano fiskalno upravljanje i javna uprava, efikasnije i inkluzivnije javne usluge i veća produktivnost privatnog sektora. Takođe i poboljšano održivo upravljanje prirodnim resusrsima i životnom sredinom kao i pojačanom adaptacijom na uticaje klimatskih promjena i ubrzanoj niskokarbonskoj tranziciji", naveo je Šeldon.

Pored predstavnika Svjetske banke u nacionalnim konsultacijama učestvovali su predstavnici opština iz Sjevernog regiona, kao i predstavnici civilnog sektora.