Bjelopoljska kompanija “Mikro S&E” donirala je Opštinskom timu za zaštitu i spašavanje atomizer marke „STIHL” i pet baterijskih prskalica. 

“Opštinski tim za zaštitu i spašavanje je donio odluku da pet baterijskih prskalica ustupi Opštoj bolnici, Domu zdravlja, Staračkom domu, Dnevnom centru Tisa i Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, dok će se atomizer koristiti za dezinfekciju prostorija Opštine, javnih površina, parkova i ostalih površina” – saopštio je sekretar Marko Maslovarić, koji se u ime Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje zahvalio kompaniji “Mikro S&E” i porodici Hodžić na značajnoj donaciji.