Komunalno preduzeće “Lim” u Bijelom Polju dobilo je tri vozila, 50 kontejnera i 150 kanti za smeće, koji su obezbijeđeni zahvaljujući sredstvima IPA programa za pomoć i ojačanje komunalnih preduzeća u 16 crnogorskih opština. Iz tih sredstava nabavljeno je ukupno 35 vozila, oko 1.400 kontejnera zapremine 1,1 metara kubnih i oko 900 kanti za smeće zapremine 240 litara.

- Vozila su marke “volvo” sa nadgradnjom koju je radial slovenačka firma “Atriks”, dva vozila su zapremine 12, a jedno osam metara kubnih. Zahvaljujući ovoj opremo pokrićemo dosta terena. Profesionalci iz firme “Atriks” obučili su naše ljude, vozače i poslužioce, da rukuju ovim vozilima, jer se radi o specijalizovanim i vozilima i kantama. Može da se desi da nakon ove donacije zaposlimo još nekoliko radnika, jer na ovim vozilima moraju da rade tri poslužioca i još dvojica koji će manipulisati sa kantama i još jedan za nadgradnju vozila, kazao je direktor Komunalnog Sabro Čindrak.