Ekonomski fakultet - Studije menadžmenta Bijelo Polje, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori organizuje predavanje na temu „Inovativni inženjering”, koje će održati profesori sa Univerziteta Mejn, SAD James Beaupre Daniel H. Sandweiss, utorak 02. 10.2012. godine u 11časova.

-Inovativni inžinjering omogućuva okvir u kojem biznisi ili organizacije mogu lansirati nove ideje ili im omogućiti da budu inovirane u sklopu date organizacije, da razviju proizvode i usluge naše budućnosti. Potpuna implementacija principa inovativnog inžinjeringa u sklopu kompanije ili organizacije osnažuje kulturu neprestane inovacije omogućavajući ovim organizacijama ne samo da obezbijede sigurno mjesto na tržištu danas, već da se pripreme za tržišta budućnosti stvarajući održiv ciklus inovacija u godinama koje dolaze, kazao je Ilija Rakočević predstavnik studenata Studija menadžmenta.