Opštinski tim za implementaciju Lokanog akcionog plana za rodnu ravnopravnost pripremio je sedmodnevnu kampanju povodom obilježavanja 17 oktobra, Svjetskog dana borbe protiv siromaštva.

Cilj kampanje je promocija rodne ravnopravnosti kao neizostavnog segmenta u cilju smanjenja siromaštva.

- Plan kampanje obuhvata realizaciju četiri tribine u saradnji Opstine i CSR Bijelo Polje, Biroa rada, Policije, Doma zdravlja, obrazovnih ustanova, NVO i privatnog sektora, za građane i građanke mjesnih zajednica Njegnjevo, nezaposlena lica sa evidencije Biroa rada i zaposlene u preduzeću “Mesopromet” Četvrta tribina biće organizovana u sali SO Bijelo Polje 16. oktobra. Na tribinama će biti zastupljene teme o ekonomskom osnaživanju žena, promociji zakonske regulative za rodnu ravnopravnost, dostupnosti socijalnih servisa i prevenciji nasilja. Zadnji dan kampanje, 17. oktobar, rezervisan je za građane MZ Nedakusi, koji će u prostorijama osnovne škole imati besplatne usluge mjerenja šećera u krvi i krvnog pritiska, kazala je koordinatorka tima Vesna Pavićević.