Doktorka Rajka Račić specijalista opšte hirurgije, prva je žena ljekar koja je specijalizirala opštu hirurgiju na sjeveru Crne Gore. 

Iz Opšte bolnice su saopštili da su ponosni što su kadrovski ojačani sa specijalizantima interne medicine, opšte hirurgije, ortopedije i patologije, a posebno što je jedna od njih prva žena hirurg. 

Direktorica dr Biserka Bulatović istakla je značaj kontinuiranog unapređenja stručnih znanja i vještina zaposlenih u Opštoj bolnici kao imperativ i u narednom periodu.

“Velika ulaganja u tehničko-tehnološku opremljenost, savremenu medicinsku opremu, adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju zdravstvenih objekata kao i bolji životni standard svih zaposlenih, iskaz je brige i strateške privrženosti menadžmenta i države prema zdravstvenim radnicima” - kazala je dr Bulatović.

Ona je kazala da je edukacija ljekara jasno prepoznata od strane menadžmenta Opšte bolnice kao nešto čemu se mora dati prioritet u narednom periodu.

“To ćemo nastaviti kroz dodjelu specijalizacija i subspecijalizacija koje su u planu,i za koje je dobijena saglasnost ministarstva zdravlja kako bi se dodatno unaprijedio kvalitet zdravstvenih usluga. Podsjećam da do kraja godine u Opštu bolnicu treba da se vrati još 5 ljekara sa specijalizacije kao i jedan ljekar sa subspecijalizacije” – zaključila je Bulatovićeva.