Poslije višečasovne rasprave prekinuto je zasijedanje lokalnog parlamenta.

Odbornici SO Bijelo Polje usvojili su prijedloge odluka o rebalansu budžeta za ovu godinu, komunalnom i kućnom redu u stambenim zgradama, raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike i podršku ženskom preduzetništvu, kao i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JU “Ratkovićeve večeri poezije”.

Izglasani su izvještaji o radu sa finansijskim izvještajem za prošlu sa program rada za ovu godinu javnih ustanova Centar za kulturu ”Vojislav Bulatović-Strunjo” i Centar za sport i rekreaciju.

Odbornicima je preostalo da se izjasne o izvještajima o radu sa finansijskim izvještajem za prošlu sa program rada za ovu godinu JU “Centar za podršku djeci i porodici”, Centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa”, “Ratkovićeve večeri poezije” i Muzej Bijelo Polje, zatim, Turističke organizacije Bijelo Polje, DOO “Komunalno –Lim, Vodovod “Bistrica” i “Parking – servis”.

Biće riječi, između ostalog, i o prijedlozima odluka o izgradnji lokalnih objekata od javnog interesa, utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda “Bistrica” sa izvorišta Banjice, izgradnji glavnog cijevovoda od izvorišta Bistrice do nove hlorne stanice i vodovoda na Medanovićima.

Na dnevnom redu su i izbori i imenovanja i to predlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici, Predlog Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje kao i Predlog Odluke o imenovanju člana Odbora direktora DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje.