Predsjednik Petar Smolović izrazio je u ime Opštine i u svoje ime najdublje saučešće Udruženju boraca NOR-a i antifašista Bijelog Polja i porodici preminulog pukovnika u penziji Milisava Šćekića.

„Nažalost, na vječni počinak je otišao još jedan iz plejade zaslužnih, istaknutih učesnika NOR-a koji su krčili put slobodi i državnom dostojanstvu Crne Gore. Milisav Šćekić je čitav svoj život posvetio slobodi i prosperitetu crnogorskog društva. Pristupio je narodnooslobodilačkom pokretu od 10.maja 1943.godine i posebno kao borac NOR-a, doprinio današnjoj reputaciji antifašističkog Bijelog Polja“ – navodi se u telegramu saučešća predsjednika Opštine.