JU Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo” u Bijelom Polju je u okviru svojih programskih aktivnosti predviđenih za 2020. godinu, a za potrebe Narodne biblioteke, izvršila nabavku značajnog broja knjiga sa preko 500 novih naslova.

Na ovaj način JU Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo” izlazi u susret sve izraženijim potrebama naših sugrađana i korisnika usluga naše biblioteke za kulturom čitanja.

Primijećeno je da je, u uslovima izražene epidemiološke krize, značajno poraslo interesovanje za knjigom. Obzirom da je našoj biblioteci nedostajao značajan broj naslova, kako iz oblasti beletristike, tako i naslova obavezne školske lektire, ovo je bio i dodatan razlog za obogaćenje knjižnog fonda nedostajućim i novim naslovima.

Činjenica je da u bibliotekama bjelopoljskih škola nedostaju knjige za lektiru koje su  obavezne po nastavnim programima i planovima. Stoga je ovo prilika da budemo  na usluzi i našim učenicima i omogućimo im korišćenje knjiga iz našeg knjižnog fonda.

Ovo je svakako prilika, ali, istovremeno i poziv našim sugrađanima da koriste usluge naše biblioteke i budu član iste. Knjiga je uvijek dobar drug, a naročito u ovim i ovakvim vremenima kada nam epidemiološka situacija remeti normalan tok života.